שוברי מתנה

מרכז אסף לשחייה וטיפול

קורס לימוד שחיה 12 מפגשים + משקפת

חודש שחיית תינוקות  + חיתול בגד ים רב פעמי

 תמורת  350 ₪ בלבד

שיעור שחיית תינוקות + חיתול בגד ים רב פעמי

תמורת 135 ₪ בלבד